Skip to content

Ano ba ang mga bago sa Social Security Act of 2018?

  • by

1. New Contribution rate and Monthly Salary Credit
Magkakaroon ng unti-unting pagtaas ng kontribusyon upang lalong mapatatag ang pondo ng SSS. Simula April 2019, implemented na ang New Contribution Schedule. Sa mas malaking ipon, mas malaki rin ang benepisyo!
2. Mandatory OFW Coverage

Protektado na ang ating mga kababayang OFW! Kahit malayo sila, walang kaba dahil may SSS na maaasahan sa oras ng pangangailangan.
3. Unemployment/Involuntary Separation Benefit
Kung biglaang nawalan ng hanapbuhay dahil sa retrenchment o pagsasara ng pinapasukan, maaaring mag-apply ng benefit na ito. Ito ay pansamantalang pamalit-kita sa loob ng dalawang (2) buwan habang naghahanap muli ng trabaho ang miyembro.
4. Contribution Penalty Condonation Program
Magkakaroon ng penalty condonation para sa mga employer na may hindi nabayarang kontribusyon ng kanilang mga empleyado. Tinatayang nasa 1.4M na private employee workers ang makikinabang dito!
Maaaring mag-apply dito ang mga delinquent employers hanggang September 6, 2019!
5. Abangan din ang Housing Loan Condonation soon!

SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERJoin our Facebook Community and meet with fellow educators. Share and download teaching materials. Get important updates and read inspiring stories.RECOMMENDED


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *