Skip to content

Pagtambalin ang mga Salita

  • by

Ang pagbabasa ay isang mahalagang parte ng ating paglalakbay patungo sa tagumpay. Sabi nga ni Warren Buffet, ang ikatlong pinakamayaman sa buong daigdig, “magbasa ng magbasa ng magbasa.” At kagaya niya, ang pagbabasa ang karaniwang ginagawa ng mga asensadong tao.

Kaya nararapat na matutunan ng mga bata ang pagbabasa ng may kabuluhan. Upang masiguro na maibigay ang nararapat na edukasyon sa mga bata, aming iniipon ang mga materyales sa pagbabasa katulad nalang ng babasahing ito. 

Ang mga materyales na ito ay aming binibigay para mas mapadali ang pagtuturo ng ating mga guro. Iclick lamang po ang kulay asul na salita para maumpisahan ang download.Pagtambalin ang mga salita:

Download 1
Download 2
Download 3
Download 4

Preview:

Credits to Ma’am Lydie Inlise for sharing these files online. Click here for more READING MATERIALS


SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERJoin our Facebook Community and meet with fellow educators. Share and download teaching materials. Get important updates and read inspiring stories.RECOMMENDED


2 thoughts on “Pagtambalin ang mga Salita”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *