Skip to content

Buwan ng Wikang Pambansa 2019: Mga Gawain at Patimpalak

  • by

Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong taon, nagipanukala ang DepEd ng isang memorandum tungkol sa mga gawain at patimpalak para sa nasabing aktibidad.

Sa pangunguna ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), isinasaad nito na layunin ng pagdiriwang ang sumusunod: 

a. ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997;b. mahikayat ang iba’t ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; at

c. maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Para sa kumpletong impormasyon (mga gawain, tema at iba pa) idownload ang link sa ibaba:

DepEd Memorandum No. 094, s. 2019Preview:

Photo Source: www.icagh.edu.ph


SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERJoin our Facebook Community and meet with fellow educators. Share and download teaching materials. Get important updates and read inspiring stories.RECOMMENDED


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *