Buwan ng Wikang Pambansa 2019: Mga Gawain at Patimpalak

  • by

Sa pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa ngayong taon, nagipanukala ang DepEd ng isang memorandum tungkol sa mga gawain at patimpalak para sa nasabing aktibidad.

Sa pangunguna ng Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), isinasaad nito na layunin ng pagdiriwang ang sumusunod: 

a. ganap na maipatupad ang Pampanguluhang Proklamasyon Blg. 1041, s. 1997;b. mahikayat ang iba’t ibang ahensiyang pampamahalaan at pampribado na makiisa sa mga programang tulad nito na nagpapataas ng kamalayang pangwika at sibiko; at

c. maganyak ang mga mamamayang Filipino na pahalagahan ang wikang pambansa sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa mga gawain kaugnay ng Buwan ng Wikang Pambansa.

Para sa kumpletong impormasyon (mga gawain, tema at iba pa) idownload ang link sa ibaba:

DepEd Memorandum No. 094, s. 2019Preview:

Photo Source: www.icagh.edu.ph


SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERThis article is brought to you by Education PH, your reliable partner for learning and success. Sa halagang P499/year, makakadownload ka na ng mga premium learning materials para sa iyong anak o estudyante.RECOMMENDED


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *