Skip to content

Kaibahan at Wastong Paggamit ng mga Salita

  • by

“Reading Comprehension is the ability to understand a written passage of text. Basically:  “Did you understand what you have read?” It is the bridge between the passive reader and active reader. It is the crucial link to effective reading which is essential for a rich academic, professional and personal life.” – Adele Keyser

Ang pagbabasa ay isang mahalagang parte ng ating paglalakbay patungo sa tagumpay. Sabi nga ni Warren Buffet, ang ikatlong pinakamayaman sa buong daigdig, “magbasa ng magbasa ng magbasa.” At kagaya niya, ang pagbabasa ang karaniwang ginagawa ng mga asensadong tao.

Kaya nararapat na matutunan ng mga bata ang pagbabasa ng may kabuluhan. Upang masiguro na maibigay ang nararapat na edukasyon sa mga bata, aming iniipon ang mga materyales sa pagbabasa katulad nalang ng babasahing ito. Ang mga materyales na ito ay aming binibigay para mas mapadali ang pagtuturo ng ating mga guro. Iclick lamang po ang/mga kulay asul na salita para maumpisahan ang download.

Kaibahan at Wastong Paggamit ng mga Salita:

bukod/liban
daw/raw
din/rin
hagdan/hagdanan
kalilinis/kakalinis
kung/kapag
marumi/madumi
na/+g/+ng
nalang/nanaman
ng/nang
nila/nina
pag-ibig/pagibig
pang/pan/pam
pangngalan/pang-uri
pinto/pintuan
sa’yo/sa’kin
subukan/subukin

Halimbawa:

Click here for more READING MATERIALS
SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERJoin our Facebook Community and meet with fellow educators. Share and download teaching materials. Get important updates and read inspiring stories.RECOMMENDED


9 thoughts on “Kaibahan at Wastong Paggamit ng mga Salita”

  1. Angelica Baguinang

    Good morning, would like to ask for Grade 6 modular exercisea (all subjects) and Grade learning exercises po(all subjects din).. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *