Skip to content

GRADE 3 LM – 3rd Quarter Learners Materials

 • by

ARALING PANLIPUNAN LM Learners Materials

Ang Pagkakakilanlang Kultural Ng Kinabibilangang Rehiyon

 • BALS Ipinagmamalaki Kong Ako’y Isang Pilipino – DOWNLOAD
 • BALS Mga Katutubong Kaalaman at Paniniwala – DOWNLOAD
 • HEKASI 4 MISOSA – Kulturang Materyal ng Unang Pilipino – DOWNLOAD
 • HEKASI 4 MISOSA – Materyal at Di-materyal na Kultura – DOWNLOAD
 • HEKASI 4 MISOSA – Pag-aasahan ng Bawat Rehiyon – DOWNLOAD
 • HEKASI 4 MISOSA – Panahanan ng mga Pilipino Pagdating ng Dayuhan – DOWNLOAD
 • HEKASI 4 MISOSA – Rehiyong Awtonomous Para sa Muslim Mindanao – DOWNLOAD
 • MISOSA 4 Cordillera Administrative Region – DOWNLOAD
 • MISOSA 4 Rehiyon ng Ilocos – DOWNLOAD
 • MISOSA 5 Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno – DOWNLOAD
 • MISOSA 5 Proyekto – Pananampalataya ng mga Unang Pilipino – DOWNLOAD
 • Pilot School MTB-MLE Banghay Aralin sa Araling Panlipunan III – 2nd Quarter – DOWNLOAD
 • Rehiyon Ng Lambak ng Cagayan – DOWNLOAD

ART LM Learners Materials

Printmaking

 • Arts 3 Yunit 3 Paglilimbag Kagamitan ng Mag-aaral para sa Waray – DOWNLOAD
 • Arts 3 Yunit 3 Paglilimbag Kagamitan ng Mag-aaral para sa Yakan – DOWNLOAD
 • MAPEH 3 Yunit 3 Learner’s Material Printing – DOWNLOAD

ENGLISH LM Learners Materials

 • English 3 Unit 3 – Lesson 19 To Go or Not to Go – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 20 A Learning Experience for Malou – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 21 The Monster Who Came to School – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 22 The Country Mouse and the City Mouse – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 23 The Butterfly and the Caterpillar – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 24 Two Friends, One World – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 25 Mateo’s Favorite Clothes – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 26 The Brave Little Girl – DOWNLOAD
 • English 3 Unit 3 – Lesson 27 Penaflorida, A Modern Day Hero – DOWNLOAD

ESP LM Learners Materials

Para Sa Kabutihan ng Lahat Sumunod Tayo • BALS – BLLM Sa Ating Mga Kamay, Tungkulin ay Nakasalalay – DOWNLOAD
 • DEPED ESP Grade 3-Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Unit 3 (AKEANON) – DOWNLOAD
 • DEPED ESP Grade 3-Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Unit 3 (Chavacano) – DOWNLOAD
 • DEPED ESP Grade 3-Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Unit 3 (Sinugbuanong Binisaya) – DOWNLOAD
 • ESP Grade 3- Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Unit 3 (Surigaonon) – DOWNLOAD
 • ESP Grade 3-Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Unit 3 (Kinaray-a) – DOWNLOAD
 • ESP Grade 3-Para sa Kabutihan ng Lahat, Sumunod Tayo Unit 3 (Tagalog) – DOWNLOAD
 • Islamic Values Education Grade 3 – DOWNLOAD

HEALTH LM Learners Materials

Consumer Health

 • Health 3. Unit 3 Learner’s Material – DOWNLOAD
 • Health 3. Yunit 3 Kagamitan ng Mag-aaral sa Kinaray-a – DOWNLOAD

MATHEMATICS LM Learners Materials

Geometry, Patterns and Algebra

 • DLP Gr. 3 Module 43 Visualize and identify congruent line segment – DOWNLOAD
 • DLP Gr. 3 Module 44 Forming simple symmetrical designs out of given shapes – DOWNLOAD
 • Mathematics 3 Unit 3 Learner’s Material – DOWNLOAD
 • Mathematics for Grade 3 Teachers – DOWNLOAD

MUSIC LM Learners Materials

Timbre and Dynamics

 • Music 3 Unit 3 Learner’s Material – Timbre and Dynamics – DOWNLOAD

PHYSICAL EDUCATION LM Learners Materials

 • Physical Education 3 Learner’s Material Unit 3 – DOWNLOAD

SCIENCE LM Learners Materials

Force, Motion and Energy • Science 3 Learner’s Material Unit 3 – DOWNLOAD

-end-

DEPED TAMBAYAN FREE TEACHING MATERIALS


SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERJoin our Facebook Community and meet with fellow educators. Share and download teaching materials. Get important updates and read inspiring stories.RECOMMENDED


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *