GRADE 5 LM – 3rd Quarter Learners Materials

 • by

ARALING PANLIPUNAN LM Learners Materials

Pagbabagong Kultural sa Pamamahalang Kolonyal ng mga Espanyol

 • Babae, Gumising Ka! – DOWNLOAD
 • Kababaihan sa Panahon ng Espanyol – DOWNLOAD
 • MISOSA 5 Kababaihan sa Panahon ng mga Ninuno – DOWNLOAD
 • MISOSA 5 Proyekto Kahalagahan ng Batas sa Pag-uugnayan ng mga Pilipino – DOWNLOAD
 • MISOSA 5 Proyekto Pamamahala ng mga Espanyol(Pamahalaang Sentral) – DOWNLOAD
 • MISOSA 5 Proyekto Pananampalataya ng mga Unang Pilipino – DOWNLOAD
 • Modyul 6 – Kolonyalismo…Tunay na Motibo sa Pagpunta ng mga Europeo sa Asya – DOWNLOAD
 • MODYUL 6 Ang Kolonisasyon ng Pilipinas – DOWNLOAD
 • Modyul 7 – Ang Paglaganap ng Kolonyalismo at Simula ng Imperyalismo sa Asya – DOWNLOAD
 • MODYUL 7 Pagbabagong Dulot ng Kolonisasyon – DOWNLOAD
 • Pagbabago sa Panahanan sa Panahon ng Espanyol – DOWNLOAD
 • Pangkabuhayan sa Panahon ng Espanyol – DOWNLOAD
 • PRODED 5 Reaksiyon sa mga Patakarang Pangkabuhayan ng mga Espanyol – DOWNLOAD

ART LM Learners Materials

Printmaking

EPP LM Learners Materials

 • Ang Pag-iimbentaryo at Pagtutuos ng Tubo at Kita – DOWNLOAD
 • Pagpapaganda ng Tahanan – DOWNLOAD
 • Pangangalaga ng Kasuotan – DOWNLOAD

ESP LM Learners Materials

 • Islamic Values Education V – DOWNLOAD
 • Babae Huwag Kang Papayag – DOWNLOAD
 • ESP 3 Learner’s Material Unit 3 – DOWNLOAD

HEALTH LM Learners Materials

Substance Use and Abuse • A&E, NFE Addictive and Dangerous Drugs – DOWNLOAD
 • Health 5 Learner’s Material – DOWNLOAD

MATHEMATICS LM Learners Materials

Geometry

 • Circle – DOWNLOAD
 • DLP Gr. 4 Module 72 Kinds of plane figures – DOWNLOAD
 • Fractions in Higher Terms – DOWNLOAD
 • Math 5 DLP 46 – Drawing 5 or More-Sided Polygon – DOWNLOAD
 • Math 5 DLP 49 – Finding the Area of A Circle – DOWNLOAD
 • Mathematics for Grade 5 Teachers – DOWNLOAD
 • NFE Accreditation and Equivalency Learning Material Geometric Shapes – DOWNLOAD

Measurement

 • DLP Gr. 5 Module 52 Finding the circumference of a circle in centimeters and meters – DOWNLOAD
 • DLP Gr. 5 Module 53 Application of a concept of a circle – DOWNLOAD
 • DLP Gr. 5 Module 54 Finding the Volume of a Cube-Rectangular Prism – DOWNLOAD
 • EASE Module 5 Geometry of Shape and Size – DOWNLOAD
 • EASE Module 6 Geometry of Shape and Size – DOWNLOAD
 • EASE Module 8 Geometry of Shape and Size – DOWNLOAD
 • Math 5 DLP 55 – Application of Measurement of Volume – DOWNLOAD
 • Math 5 DLP 57 – Application of Measuring Temperature – DOWNLOAD
 • Mathematics for Grade 5 Teachers – DOWNLOAD
 • MISOSA Gr. 5 Module 58 Circumference of a Circle – DOWNLOAD
 • MISOSA Gr. 5 Module 59 Word Problems Involving Circumference – DOWNLOAD
 • MISOSA Gr. 5 Module 60 Area of a Circle – DOWNLOAD
 • MISOSA Gr. 5 Module 62 Volume of a Rectangular Prism – DOWNLOAD
 • MISOSA Gr. 6 Module 49 Finding the Volume of a Cube and a Rectangular Prism – DOWNLOAD
 • NFE Accreditation and Equivalency Learning Material Measurement, Perimeter and Circumference – DOWNLOAD
 • Volume of a Cube and Rectangular Prism – DOWNLOAD

MUSIC LM Learners Materials

 • Music 5 Learner’s Material – DOWNLOAD

PE LM Learners Materials

SCIENCE LM Learners Materials

-end-

DEPED TAMBAYAN FREE TEACHING MATERIALS


SIGN UP TO DEPED TAMBAYAN NEWSLETTERThis article is brought to you by Education PH, your reliable partner for learning and success. Sa halagang P499/year, makakadownload ka na ng mga premium learning materials para sa iyong anak o estudyante.RECOMMENDED


1 thought on “GRADE 5 LM – 3rd Quarter Learners Materials”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *